23 oktober 2013, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Openbare fractievergadering

Agenda van de vergadering:

 

De vergaderorde van het openbare fractieoverleg is als volgt:

 • Het overleg is openbaar dus belangstellenden zijn welkom.
 • Inspreken over bepaalde onderwerpen gebeurt aan het begin van het overleg, in beginsel ongeveer 10 minuten per inspreker.
 • Bij agendapunt 4 wisselt de fractie van gedachten over de raadsagenda, waarbij de woordvoerder een fractiestandpunt voorstelt. Bij dit punt is er alleen voor PvdA-leden gelegenheid per agendapunt, na de discussie door de fractie, een opmerking te plaatsen. De fractie gaat niet in discussie met belangstellenden (dus de niet-PvdA-leden).
 • Bij de agendapunten 5 t/m 8 gaat het om informatie uitwisseling, alleen de fractie, wethouder en vertegenwoordiger bestuur nemen aan deze punten actief deel. Bij de rondvraag/wvttk kan ieder een punt onder de aandacht van de fractie brengen.

 

 1. Opening/mededelingen
 2. Inspreken
  1. De heren Mark Hooftman en Jaap van der Beek over Windpark Wieringermeer
 3. ingekomen post/stukken
 4. raadsvergadering van 24 oktober. Dit betreft de Begroting 2014-2017.
 5. raadsvergadering 31 oktober. Voorstel afhandeling en woordvoerders is vorig fractie overlag reeds behandeld.
 6. politieke agenda/uitnodigingen
  1. zie bijlage agenda 15 oktober
 7. actuele zaken
  1. Trafostation
 8. van de wethouder
 9. van het bestuur
 10. rondvraag/wvttk
 11. sluiting