25 januari 2017, om 22:00, in Veerburg, Anna Paulowna. | in Veerburg, Anna Paulowna.

Openbare fractievergadering 25 januari 2017

Agenda openbare fractievergadering 25 januari 2016

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Politieke agenda/uitnodigingen
  5. Actuele zaken
  6. Mededelingen van het bestuur
  7. Rondvraag/wvttk
  8. Sluiting

Klik hier voor de agenda van de raadsvergadering