Openbare fractievergadering 12 decemeber 2018

Door Fractie op 12 december 2018, van 20:00 tot 22:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Agenda fractievergadering 12 december – 20.00 uur,
MFA De Ontmoeting, Anna Paulowna

  1. Opening/mededelingen
  2. Insprekers: geen
  3. Ingekomen post/stukken:
  4. Actuele zaken (o.a. burgemeestersbenoeming)
  5. Presidium vindt 4 december plaats
  6. Raadsvergadering dinsdag 18 december 2018 Voorstel afhandeling en woordvoerders.
  7. Politieke agenda/uitnodigingen/beeldvormende/informatieve vergaderingen
  8. Mededelingen van het bestuur
  9. Rondvraag/wvttk
  10. Sluiting
Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie