21 januari 2015, om 22:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Openbare fractievergadering 21 januari 2015

De agenda van de raad is deze januarimaand erg dun, maar dat wil niet zeggen dat we geen belangrijke raadsvergadering voor de boeg hebben. Op de agenda namelijk het delegatiebesluit en twee onderwerpen die zeer gevoelig liggen. De locatie voor het trafostation en het opschalen van een individuele windturbine los van de ontwikkeling van windpark Wieringermeer. Genoeg stof voor debat derhalve.

Agenda fractievergadering 21 januari 2015

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 29 januari. Voorstel afhandeling en woordvoerders
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraad.