Openbare fractievergadering

13 december 2017, van 20:00 tot 22:00, MFA de Ontmoeting zaal Robbenoordbos Anna Paulowna | MFA de Ontmoeting zaal Robbenoordbos Anna Paulowna

Agenda fractievergadering 13 december 2017 – 20.00 uur, MFA De Ontmoeting, Anna Paulowna

  1. Opening/mededelingen
  2. Actuele zaken (n.a.v. vorige raadsvergaderingen)
  3. Presidium Gemeentelijke organisatie (n.a.v. recente gebeurtenissen)
  4. Raadsvergadering 19 december. Voorstel afhandeling en woordvoerders (svp fractie standpunt voorbereiden).
  5. Bestuurlijke vernieuwing
  6. Politieke agenda/uitnodigingen
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraad