20 mei 2015, om 22:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Openbare fractievergadering 20 mei 2015

Agenda fractieoverleg 20 mei 2015

  1. Opening/mededelingen
  2. Insprekers
  3. ingekomen post/stukken (zie bijlage)Raadsvergadering 28 mei.
  4. Voorstel afhandeling en woordvoerders (svp fractie standpunt voorbereiden).
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk

Sluiting