16 maart 2015, om 22:30, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Openbare fractievergadering 16 maart 2015

Agenda fractievergadering 16 maart 2015 , 20 uur in de Ontmoeting

Opening/mededelingen

  1. Insprekers
  2. Ingekomen post/stukken
  3. Raadsvergadering 26 maart.
  4. Politieke agenda/uitnodigingen,
  5. Actuele zaken
  6. Mededelingen van het bestuur
  7. Rondvraag/wvttk
  8. Sluiting

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 26 maart 2015.