18 juni 2014, om 22:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Openbare fractievergadering 18 juni 2014

Agenda fractieoverleg 18 juni 2014

Opening/mededelingen

 1. Inspreken
  1. Nog geen aanmeldingen
 2. ingekomen post/stukken
  1. notulen overleg 14 mei 2014 (zie twee bijlagen)
 3. Raadsvergadering 26 juni.
 4. politieke agenda/uitnodigingen
  1. zie bijlage agenda 20140603
 5. actuele zaken
  1. Presidium
 6. Mededelingen van het bestuur
 7. rondvraag/wvttk
 8. sluiting