18 februari 2015, om 22:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Openbare fractievergadering 18 februari 2015

Agenda fractievergadering 21 januari 2015:

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken Ingekomen post/stukken
  3. Raadsvergadering 5 maart.
  4. Politieke agenda/uitnodigingen
  5. Actuele zaken
  6. Mededelingen van het bestuur
  7. Rondvraag/wvttk
  8. Sluiting