18 september 2017, om 22:00, MFA de Ontmoeting zaal Robbenoordbos Anna Paulowna | MFA de Ontmoeting zaal Robbenoordbos Anna Paulowna

Openbare fractievergadering

Op maandag 18 september vindt onze openbare fractievergadering plaats. Aanvang 20.00 uur in gemeentehuis De Ontmoeting, zaal: Robbenoordbos. (I.v.m. openen van de deur bij aankomst even bellen: 06 51 37 01 26.)

Agenda fractievergadering 18 sept. 2017 – 20.00 uur, MFA De Ontmoeting, AP

 1. Opening/mededelingen
 2. Inspreken –
 3. Ingekomen post/stukken
 4. Raadsvergadering 28 sept.
 5. Raadsvergadering 3 oktober.
 6. Politieke agenda/uitnodigingen
 7. Actuele zaken
  1. Presidium
  2. Kadernota evaluatie
  3. Auditcommissie – (Paul afwezig)
 8. Mededelingen van het bestuur
 9. Rondvraag/wvttk
 10. Sluiting

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2017