Openbare Fractievergadering 23 januari 2019

Door Afdeling Hollands Kroon op 23 januari, van 20:00 tot 22:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Agenda fractievergadering 23 januari – 20.00 uur, MFA De Ontmoeting (Robbenoordbos)

 1. Opening/mededelingen
 2. Insprekers: geen
 3. Ingekomen post/stukken
 4. Actuele zaken
 5. Presidium 15 januari
 6. Raadsvergadering donderdag 31 december 2019
 7. Politieke agenda/uitnodigingen/beeldvormende/informatieve vergaderingen
 8. Mededelingen van het bestuur
 9. Rondvraag/wvttk
 10. Sluiting

Raadsvergadering donderdag 31 januari, 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Vaststellen agenda

Oordeelvormend

 1. Bestemmingsplan verplaatsing Lidl Wieringerwerf
 2. Gedragscode Wet natuurbescherming
 3. Aanvraag extra subsidie Stichting RTV Noordkop

Besluitvormend

 1. Vaststellen agenda
 2. Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 3. Vaststellen lijst ingekomen stukken
 4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 18 december 2018
 5. Aanvraag suppletie-uitkering ‘Bommenregeling 2017’
 6. Bestemmingsplan De Weel 20 Zijdewind
 7. Bestemmingsplan Westerweg 16 Nieuwe Niedorp
 8. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Hollands Kroon 2019
 9. Benoeming fractieondersteuners CU, LADA, GL, SHK, PvdA en VVD

Afhankelijk van oordeelvormende behandeling

 1. Bestemmingsplan verplaatsing Lidl Wieringerwerf
 2. Gedragscode Wet natuurbescherming
 3. Sluiting
Afdeling Hollands Kroon

Afdeling Hollands Kroon

De PvdA Afdeling Hollands Kroon waarin we samen met onze actieve leden klussen aanpakken. Onze overtuiging is : Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaal democratie. Voor de PvdA Hollands Kroon staan deze uitgangspunten samen met het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Wij zetten ons in voor alle

Meer over Afdeling Hollands Kroon