10 oktober 2016, om 22:00, Veerburg Anna Paulowna | Veerburg Anna Paulowna

Openbare fractievergadering

Agenda fractievergadering 10 oktober 2016 in Veerburg te Anna Paulowna vanaf 20.00 uur

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 25 oktober.
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

Ten tijd van de plaatsing van dit artikel was de raadsagenda nog niet openbaar gemaakt op de website van de gemeente.