15 februari 2017, om 22:00, Veerburg Sportlaan 21 Anna Paulowna | Veerburg Sportlaan 21 Anna Paulowna

Openbare fractievergadering 15 februari 2017

De vergadering wordt gehouden in Veerburg Sportlaan te Anna Paulowna

Agenda:

 1. Opening/mededelingen
 2. Inspreken
 3. Ingekomen post/stukken
 4. Raadsvergadering 28 februari.
 5. Politieke agenda/uitnodigingen
 6. Actuele zaken
  1. Presidium
  2. Motie anoniem solliciteren
 7. Mededelingen van het bestuur
 8. Rondvraag/wvttk
 9. Sluiting