14 september 2016, om 23:00, multifunctioneel centrum Veerburg, Sportlaan te Anna Paulowna | multifunctioneel centrum Veerburg, Sportlaan te Anna Paulowna

Openbare fractievergadering

Agenda fractievergadering 14 september 2016

om 20.00 uur in multifunctioneel centrum Veerburg, Sportlaan te Anna Paulowna

  1. Opening/mededelingen (Fijko is verhinderd)
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 20 september.
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

Agenda raadsvergadering klik hier.