14 december 2016, om 22:00, Veerburg Anna Paulowna | Veerburg Anna Paulowna

Openbare fractievergadering 14 december 2016

Agenda fractievergadering 14 december 2016

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 20 december.
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

 

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraad van 20 december 2016.