2 december 2015, om 22:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Openbare Fractievergadering

AGENDA GEMEENTERAAD dinsdag 15 december 2015
Aanvang vergadering : 20.00 uur
Locatie : raadzaal gemeentehuis te Anna Paulowna
1. Opening
2. Mededelingen voorzitter
3. Vaststellen agenda
4. Inspreken burgers
Oordeelvormend gedeelte
5. Nota bovenwijkse voorzieningen 2015
6. Overhevelingen van 2015-2016
7. Wifi openbare jachthavens
Besluitvormend gedeelte
8. Vaststellen agenda
9. Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
10. Vaststellen lijst ingekomen stukken
11. Vaststellen besluitenlijst raadsvergaderingen 26 november 2015
12. Besluitvorming onderwerpen uit oordeelvormend gedeelte:
a. Normenkader rechtmatigheid 2015 en Controleprotocol 2015

13. Sluiting