16 november 2015, om 20:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Openbare Fractievergadering

Agenda fractievergadering 16 november 2015

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 26 oktober.
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

Link vergaderstukken raad 26 november 2015