16 september 2015, om 22:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Openbare fractievergadering

Agenda openbare fractievergadering 16 september 2015

Opening/mededelingen

  1. Inspreken
  2. Ingekomen post/stukken
  3. Raadsvergadering 24 september. Voorstel afhandeling en woordvoerders
  4. Politieke agenda/uitnodigingen
  5. Actuele zaken
  6. Mededelingen van het bestuur
  7. Rondvraag/wvttk
  8. Sluiting

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraad.