15 mei 2013, de ontmoeting | de ontmoeting

Agenda

Hierbij de uitnodiging en agenda voor de openbare fractievergadering op 15 mei om 20.00 uur in De Ontmoeting te Anna Paulowna. Er heeft zich een inspreker gemeld met een zienswijze .

Opening/mededelingen

Iinsprekers

Ingekomen post/stukken

Raadsvergadering van 23 mei.  (agenda zie  link hieronder)

Politieke agenda/uitnodigingen

Actuele zaken

Van de wethouder

Van het bestuur

Rondvraag/wvttk

Sluiting

 

met groet,

Fijko van der Laan

voorzitter PvdA-fractie

 

Agenda raadsvergadering:

http://www.hollandskroon.nl/bestuur-organisatie/vergaderschema_3333/item/vergadering-gemeenteraad_233.html.