8 februari 2016, om 22:00, Buurthuis de Oude Stal Haringhuizen | Buurthuis de Oude Stal Haringhuizen

Ledenvergadering

Agenda en sprekers:                         

  1. Sylvia Buczynski

Verslag bijeenkomst Schagen n.a.v. met Nico Schrijver over vluchtelingenproblematiek.

  1. Jan Steven van Dijk

Sociaal domein en de aanbesteding zorginkoop.

  1. Fijko van der Laan

Jaaroverzicht fractie

  1. Ruud de Vroome

Update nieuwe ledendemocratie

  1. Bestuursaangelegenheden
  2. Goedkeuring leden voor de financiën en werkplan 2016
  3. Herverkiezing bestuursleden:

* Ruud de Vroome bestuurslid

* Paul Medema bestuurslid

* Aletta Isbrucker secretaris

Mocht u interesse hebben om ons bestuur te komen versterken of  u als tegenkandidaat op te geven dan kunt u zich op geven tot en met 5 februari bij onze voorzitter Elbert Volkers.

Email: fam.volkers@hetnet.nl