Gemeenteraadsvergadering 31 januari 2019

31 januari, van 20:00 tot 23:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Raadsvergadering donderdag 31 januari, 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Vaststellen agenda

Oordeelvormend

 1. Bestemmingsplan verplaatsing Lidl Wieringerwerf
 2. Gedragscode Wet natuurbescherming
 3. Aanvraag extra subsidie Stichting RTV Noordkop

Besluitvormend

 1. Vaststellen agenda
 2. Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 3. Vaststellen lijst ingekomen stukken
 4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 18 december 2018
 5. Aanvraag suppletie-uitkering ‘Bommenregeling 2017’
 6. Bestemmingsplan De Weel 20 Zijdewind
 7. Bestemmingsplan Westerweg 16 Nieuwe Niedorp
 8. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Hollands Kroon 2019
 9. Benoeming fractieondersteuners CU, LADA, GL, SHK, PvdA en VVD

Afhankelijk van oordeelvormende behandeling

 1. Bestemmingsplan verplaatsing Lidl Wieringerwerf
 2. Gedragscode Wet natuurbescherming
 3. Sluiting