Gemeenteraadsvergadering 25 april 2019

Door Afdeling Hollands Kroon op 25 april, van 20:00 tot 23:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

 

Raadsvergadering donderdag 25 april, 20.00 uur 

(NB: als stemapparatuur op 25 april gereed is om 19.30 uur aanwezig in raadszaal i.v.m. test)

 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Vaststellen agenda
 4. Eerste bestuursrapportage Hollands Kroon
 5. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Hollands Kroon
 6. Verzoek herziening bestemmingsplan Schelphorst 58 te Wieringerwerf
 7. Vaststellen agenda
 8. Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 9. Vaststellen lijst ingekomen stukken
 10. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 maart 2019
 11. Aanwijzen Functionaris Gegevensbescherming
 12. Verbeteren toegankelijkheid bushaltes voor mindervaliden
 13. Coördinatiebesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning Slikkerdijk 6 Wieringerwaard
 14. Naamswijziging Regionale uitvoeringsdienst
 15. Eerste bestuursrapportage Hollands Kroon, 2019
 16. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Hollands Kroon
 17. Verzoek herziening bestemmingsplan Schelphorst 58 te Wieringerwerf
 18. Sluiting.
Afdeling Hollands Kroon

Afdeling Hollands Kroon

De PvdA Afdeling Hollands Kroon waarin we samen met onze actieve leden klussen aanpakken. Onze overtuiging is : Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaal democratie. Voor de PvdA Hollands Kroon staan deze uitgangspunten samen met het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Wij zetten ons in voor alle

Meer over Afdeling Hollands Kroon