Gemeenteraadsvergadering 18 december 2018

18 december 2018, van 20:00 tot 23:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Raadsvergadering dinsdag 18 december, 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Vaststellen agenda

Oordeelvormend

 1. Nadere motivering keuze lokale omroep
 2. Toetsingskamer onderzoeksvoorstellen 2019

Direct besluitvormend

 1. Vaststellen agenda
 2. Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 3. Vaststellen lijst ingekomen stukken
 4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 november 2018
 5. Bestemmingsplan Zandburen 32 en 32a Hippolytushoef
 6. Nota kostprijsberekening en -doorbelasting
 7. Ontwerpbesluit onttrekking openbaarheid terrein/weg naast/achter Weereweg 38 t/m 44 Lutjewinkel
 8. Overhevelingen
 9. Vierde contractverlenging BDO-accountant met 1 jaar

 Afhankelijk van oordeelvormende behandeling

 1. Nadere motivering keuze lokale omroep16. Toetsingskamer onderzoeksvoorstellen 2019
 2. Sluiting