Gemeenteraadsvergadering 20 juni 2019

Door Afdeling Hollands Kroon op 20 juni, van 20:00 tot 23:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

AGENDA GEMEENTERAADSVERGADERING donderdag 20 juni 2019

Aanvang vergadering : 20.00 uur
Locatie                           : raadzaal De Verbinding, De Verwachting 1, Anna Paulowna

 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Vaststellen agenda

Oordeelvormend gedeelte

 1. Maatregelen verkeerssituatie en verzakking riolering De Verwachting Anna Paulowna
 2. Pilot tiny houses
 3. Beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers
 4. Bestemmingsplan Winkelerzand Winkel
 5. Bestemmingsplan Paadje 1 Nieuwe Niedorp
 6. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Hollands Kroon 2019

Besluitvormend gedeelte

 1. Vaststellen agenda
 2. Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 3. Vaststellen lijst ingekomen stukken
 4. Jaarverslag informatiebeveiliging 2018
 5. Nota bovenwijkse voorzieningen 2019
 6. Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 7. Jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
 8. Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 GR GGD Hollands Noorden
 9. Begroting en Jaarrekening RUD/OD Noord-Holland Noord 2020
 10. Jaarverslag en Jaarprogramma DKW
 11. Verordening en beleidsregels jeugdhulp 2019
 12. Verordening en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019
 13. Initiatief Den Krieck

Afhankelijk van oordeelvormende behandeling

 1. Maatregelen verkeerssituatie en verzakking riolering De Verwachting Anna Paulowna
 2. Pilot tiny houses
 3. Beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers
Afdeling Hollands Kroon

Afdeling Hollands Kroon

De PvdA Afdeling Hollands Kroon waarin we samen met onze actieve leden klussen aanpakken. Onze overtuiging is : Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaal democratie. Voor de PvdA Hollands Kroon staan deze uitgangspunten samen met het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Wij zetten ons in voor alle

Meer over Afdeling Hollands Kroon