17 februari 2016, om 22:00, De Ontoeting Anna Paulown | De Ontoeting Anna Paulown

Fractievergadering

We bespreken natuurlijk actuele kwesties. Inwoners zijn van harte welkom om de vragen die zij hebben aan ons voor te leggen. Voorts staat op de agenda de raadsvergadering van 25 februari. De raadsagenda heeft alleen een besluitvormend deel maar er kunnen natuurlijk ook inwoners zijn die willen inspreken.

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 25 februari. Voorstel afhandeling en woordvoerders (svp fractie standpunt voorbereiden).
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

agenda raadsvergadering 25 februari