Openbare fractie vergadering

Door Fractie op 16 mei 2018, van 20:00 tot 22:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Agenda fractievergadering 16 mei 2018 – 20.00 uur, MFA De Ontmoeting, AP

 1. Opening/mededelingen
 2. Insprekers: geen
 3. Ingekomen post/stukken
 4. Actuele zaken (n.a.v. coalitiebespreking)
 5. Presidium
 6. Raadsvergadering 24 mei.
 7. Politieke agenda/uitnodigingen/beeldvormende/informatieve vergaderingen
 8. Profiel nieuwe burgemeester
 9. Mededelingen van het bestuur
 10. Rondvraag/wvttk
 11. Sluiting

De stukken van de raadsvergadering zijn te vinden op de site van de gemeente.

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie