29 april 2014, om 22:00, volgt | volgt

Algemene ledenvergadering.

Datum                                 dinsdag 29 april 2014,

Locatie                                Dorpshuis ‘t Skrale End, Westerlanderweg 61, 1778 KM Westerland

inloop met koffie vanaf 19.30, start 20.00 uur                        

Agenda                               

Financieel verslag over 2013
– Verkiezing reserve kascontrolecommissielid:   in 2015 kascontrole door Elbert Volkers en Rutger Jan Bredewold.
– Verkiezing congresafvaardiging: Loek Groen is herkiesbaar, Tonny Verdonk als vervanger herkiesbaar.
– Verkiezing afvaardiging gewest: Theo van Herwerden herkiesbaar.
– Terugblik op de afgelopen 2,5 jaar door Jan Steven van Dijk
– Verkiezing bestuur
– Vooruitblik
– Jubilarissen

22.00 uur Afsluiting vergadering, nazit

 

Carpoolen is handig. Zoekt u iemand om mee naar Westerland te rijden, bel me dan 06 53 964 963.