Algemene ledenvergadering

14 november 2018, van 20:00 tot 22:30, Dprpshuis de Oude Stal Dorpsstraat 17 Haringhuizen | Dprpshuis de Oude Stal Dorpsstraat 17 Haringhuizen

Agenda algemene ledenvergadering op 14 januari 2018

Ledenvergadering woensdag 14 november 20:00 uur in het Dorpshuis van Haringhuizen.
Agenda:
Opening
Werkplan + Afdelingsbegroting 2019
Provinciale Statenverkiezingen
Waterschapsverkiezingen
Wat er verder ter tafel komt
Sluiting

Aan de algemene ledenvergadering gaat de openbare fractievergadering vooraf. Deze begint om 19 uur ook in het Dorpshuis te Haringhuizen.