Agenda fractievergadering 17 januari. 2018

Door Fractie op 25 januari 2018, van 20:00 tot 22:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Agenda fractievergadering 17 januari. 2018 – 20.00 uur, MFA De Ontmoeting, Anna Paulowna

 1. Opening/mededelingen
 2. Insprekers: Motorcross (Rob Schrama)
 3. Ingekomen post/stukken
 4. Actuele zaken (n.a.v. vorige raadsvergaderingen)
 5. Presidium / Auditcommissie
 6. Raadsvergadering 19 december.
 7. Bestuurlijke vernieuwing
 8. Politieke agenda/uitnodigingen
 9. Mededelingen van het bestuur
 10. Rondvraag/wvttk
 11. Sluiting

Agenda + stukken van de raadsvergadering van 25 januari klik hier

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie